Javni

Top 10 Javnih spomenika
Marijin stup s anđelima i fontanom
Anton Dominik Fernkorn, 1865., fontana Herman Bollé 1880-1882. Smješten ispred katedrale – prepoznatljiv urbanistički naglasak Kaptola.
Josip Juraj Strossmayer
Ivan Meštrović, 1926., Strossmayerov trg. Spomenik je zamišljen kao snažan  plastički znak s naglašenim obrisom.
Ban Josip Jelačić
Antun Dominik Fernkorn, 1866., Trg bana Josipa Jelačića (iz ideoloških razloga uklonjen 1947, ponovno postavljen 1990). Prva velika javna skulptura u Zagrebu.
Alegorija slikarstva i kiparstva
Rudolf Valdec, 1901., ulazno stubište u Umjetnički paviljon, Tomislavov trg.
Petar Preradović
Ivan Rendić, 1895. na Strossmayerovu trgu,a od 1954 na  Preradovićevu trgu. Realistički pristup s elementima naturalizma (posebno u obradi detalja).
Kralj Tomislav
Robert Frangeš-Mihanović, 1927-1934.,podnožje izrađeno prije Drugoga svjetskog rata ,  postavljen 1947. Dva postranična reljefa postavljena su mnogo kasnije.
Sveti Juraj u borbi sa zmajem
Anton Dominik Fernkorn, 1853, postavljen u Maksimiru 1867. Od 1884 na Strossmayerovu trgu, od 1908 na današnjem mjestu – Trgu maršala Tita. Spomenik kasnobarokne inspiracije.
Antun Gustav Matoš
Ivan Kožarić, 1978., Strossmayerovo šetalište. Prvi spomenik s otklonom od  tradicijskih tijekova.
Zdenac života
Ivan Meštrović, 1905., postavljen 1912. (arhitekt Ignjat Fischer), ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Prvi spomenik novog estetičkog naboja.
August Šenoa
Marija Ujević, 1987., Vlaška ul. Klasična iskustva i moderne asocijacije.

Leave a Reply