Arhitekturni

Zagrebačka katedrala
najvelebnije je i stilski najrječitije gotičko arhitekturno ostvarenje jugoistočno od Alpa.
Crkva sv. Franje
jednobrodna dvoranska crkva, premda impozantnih dimenzija, nosi svu jednostavnost i sklad ranogotičkih franjevačkih crkava.
Crkva sv. Marka izvedena na romaničkoj osnovi, dovršena je po tipu dvoranske crkve i jedinstvena je gotička cjelina. Južni portal najrječitije je kiparsko ostvarenje u ovom dijelu Europe.
Kula Lotrščak
nekoć glavna gradska kula, danas je zaštitni znak Zagreba i uz katedralu najdomljivija zagrebačka vizura.
Palača HAZU
Friedrich Schmidt, 1877-1980., izgrađena u oblicima talijanske renesanse, uzorno je prilagođena novim tehničkim uvjetima i prostorno funkcionalnim zahtjevima. Jedina je palača (u pravom smislu) u Zagrebu.
Zgrada HNK
arhitektonski atelijer Fellner i Helmer, 1894-95. prvi projekt 1881., neobarok. Ide u red reprezentativnih kazališta izvedenih u povijesnim stilovima u gradovima srednje i istočne Europe.
Zgrada Državnog arhiva
Rudolf Lubynski, 1913., jedinstvom arhitekture, ukrasa i opreme, najvrsniji je primjer secesijske arhitekture u Hrvatskoj.
Crkva sv. Blaža
Viktor Kovačić, 1912-1913., izvedena na tlocrtnoj shemi grčkoga križa, u snažnoj gradaciji volumena, s dominantnom armiranobetonskom kupolom, crkva je najznačajnije novije sakralno zdanje u Hrvatskoj.
Napretkov neboder Stjepan Planić, 1936., osmerokatnica (tada najviša u gradu), originalnim eleptoidnim oblikom i nazubljenim završetkom istaknuti je urbanistički akcent Zagreba.
Meštrovićev paviljon
Ivan Meštrović, 1938., rotonda, prethodnica poznatim gradnjama, čak i onoj Guggenheimova muzeja u New Yorku (1959.), remek-djelo hrvatske arhitekture.

 

Leave a Reply